ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคีของคนในชาติ
   
 
   

ขอเชิญรับฟังการบรรยายให้ความรู้ การปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา ปกป้ปง สถาบันพระมหากษััตริย์และความสามัคคีของคนในชาติ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2562