ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ
   
 
   

คำสั่ง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2564