ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งขอเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจและเอกชน,นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูช้างกลาง/ปลัดอำเภอ/กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
   
 
   แจ้งขอเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจและเอกชน,นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูช้างกลาง/ปลัดอำเภอ/กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564