หนังสือสั่งการ/หนังสือราชการ
     
หนังสือสั่งการ/หนังสือราชการ ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ฯ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563
   
 
   ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ฯ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2563