ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอ ข้างกลาง
   
 
   ประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอ ข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2563