ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมหัวหนส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
   
 
   ขอเชิญประชุมหัวหนส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2563