ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราขการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ประจำเตือน กุมกาพันธ์ ๒๕๖๓
   
 
   ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราขการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ประจำเตือน กุมกาพันธ์ ๒๕๖๓
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2563