หนังสือสั่งการ/หนังสือราชการ
     
หนังสือสั่งการ/หนังสือราชการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
   
 
    กำหนดดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยดำเนินกิจกรรมบำพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้บานบุรี) ปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหัวยลึก บนน้ำน้ำอยหมู่ที่๔ตำบลสวขัน อำเภอช้งกลาง ซึ่งเบ็น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลสวนขัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. ปลูกตันไม้บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำห้วยลึก บ้านน้ำน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนขัน อำเภอข้างกลาง ๒, เก็บขยะบริเวณโดยรอบ ในการนี้ อำเภอจึงขอเชิญท่าน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดย พร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งนำอุปกรณ์ เชนจอบเสียม พลั่ไม้กวาดหญ้า คราดถุงดำ "ลฯไปด้วย โดย ขอให้พร้อมกัน ในวัพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม พะ๒ วลา ๑๐๐๐ ณ แล่งน้ำหัวยลึก บำนน้ำน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนขัน อำเภช้งกลาง จังหวัดนครศรีรมราชสำหรับกำนันผู้หญ่บ้านตำบลสวนขัน ให้เชิญ ชวนจิตอาสาพระราชทาน ๙๔ วปร. และจิตอาสทั่วไปข้าร่วมตัวยหมู่บนละอย่างน้อย ๑๐ คน เข้าร่วม
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562