กิจกรรม : รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 09.00 น. ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :
    รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 1. ห้วงเวลา : 09.00 น. 2. สถานที่ : ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ผู้ปฏิบัติ/การปฏิบัติ: นายพงศ์ศักดิ์ กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอช้างกลาง/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน อำเภอช้างกลาง พร้อมด้วย ,หัวหน้าส่วนราชการ,ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่อส, อส.สำรอง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม ,จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา พุทธสนิกชน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาเก็บ กวาด ขยะ ตัดหญ้า บริเวณพื้นที่วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ทั้งนี้ในการปฏิบัติได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) 4. ผลการปฏิบัติงาน : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5. ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี 6. ภาพกิจกรรม :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 95 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**